Skip to main content

Објављена првостепена пресуда за злочин у месту Лушци Паланка, Сански Мост

По оптужници Тужилаштва за ратне злочине КТО.бр.1/17, Виши суд у Београду, Одељење за ратне злочине је дана 02.02.2021. године, објавио првостепену пресуду, којом је окривљени Јовановић Милорад оглашен кривим и осуђен на казну затвора у трајању од 9 (девет) година, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ. 

Пресуда је донета поводом догађаја који су се дешавали у периоду јуна и јула 1992. године, када је окр. Милорад Јовановић у својству резервног милицајца МУП Српске Републике БиХ, извршио кривично дело ратног злочина над муслиманским цивилима који су били затворени у музеју у Лушци Паланка, општина Сански Мост, и то конкретно мучења, нечовечна поступања, повреде телесног интегритета више цивила, као и убиство једног цивила, који је преминуо од последица пребијања од стране окривљеног.