Skip to main content

Po žalbi tužioca za ratne zločine, Apelacioni sud preinačio oslobađajuću presudu za zločin u Kamičku

 

Presudom Višeg suda u Beogradu, Odeljenja za ratne zločine K.Po2 br.2/18 od 27. 12. 2018. godine, donetom na osnovu odredbe iz člana 423 stav 1 tačka 2 ZKP, okrivljeni AA i BB oslobođeni su optužbe za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SRJ u saizvršilaštvu u vezi sa članom 22 KZ SRJ.

 

Presudom Kž1 Po2 1/19 od 29. 05. 2019. godine, Apelacioni sud u Beogradu, Odeljenje za ratne zločine, usvojio je žalbu tužioca za ratne zločine i preinačio prvostepenu presudu Višeg suda, te okrivljene AA i BB osudio na kazne zatvora od po 12 godina za pomenuto krivično delo.