Skip to main content

Sastanak Tužioca za ratne zločine Snežane Stanojković sa Glavnim tužiocem BiH Milankom Kajganićem

...

Dana 3. novembra 2022. godine u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine održan je radni sastanak Tužioca za ratne zločine Snežane Stanojković i Glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milanka Kajganića sa njihovim saradnicima. Glavne teme sastanka su se odnosile na krivično procesuiranje predmeta u kojima dva tužilaštva realizuju saradnju i komunikaciju, razmenu informacija, dokaza i druge procesne radnje.

U okviru sastanka Tužilac za ratne zločine Tužilaštva za ratne zločine Srbije Snežana Stanojković i Glavni tužilac Tužilaštva BiH Milanko Kajganić su potpisali Sporazum o razumevanju i saradnji u oblasti podrške svedocima, oštećenima i žrtvama radi njihovog učešća u krivičnom postupku za ratne zločine.

Sporazum će olakšati komunikaciju sa svedocima, organizovanje njihovog svedočenja, kao i druge aktivnosti koje su direktno povezane sa aktivnostima oštećenih lica u predmetima ratnih zločina.

Tokom posete i radnog sastanka tužilaca, razgovarano je o pomoći i asistenciji u predmetima u kojima dva tužilaštva već ostvaruju komunikaciju i saradnju.

 

..

 

...

...