Skip to main content

Tužilaštvo za ratne zločine potpisalo Protokol o saradnji sa Jedinicom za zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Tužilac za ratne zločine Snežana Stanojković i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović  potpisali su 6. jula 2017. godine Protokol o saradnji. Ovim Protokolom se reguliše način postupanja i saradnje Tužilaštva za ratne zločine i Jedinice za zaštitu prilikom primene Hitnih mera prema učesniku u krivičnom postupku i bliskom licu, odnosno prilikom sprovođenja Programa zaštite prema ovim licima, u smislu Zakona o programu zaštite učesnika u krivičnom postupku.