Skip to main content

V.f.glavnog javnog tužioca Snežana Stanojković učestvovala na Okruglom stolu na temu „Odlučivanje o imovinsko pravnom zahtevu oštećenog“

V.f. glavnog javnog tužioca za ratne zločine Snežana Stanojković učestvovala je u stručnoj raspravi/okruglom stolu na temu „Odlučivanje o imovinsko pravnom zahtevu oštećenog“.

Okrugli sto je organizovan od strane Pravosudne akademije i OEBS-a.

 

.

 

.