Skip to main content

В.ф.главног јавног тужиоца Снежана Станојковић учествовала на Округлом столу на тему „Одлучивање о имовинско правном захтеву оштећеног“

В.ф. главног јавног тужиоца за ратне злочине Снежана Станојковић учествовала је у стручној расправи/округлом столу на тему „Одлучивање о имовинско правном захтеву оштећеног“.

Округли сто је организован од стране Правосудне академије и ОЕБС-а.

 

.

 

.