Skip to main content
Naziv predmeta

KTO-11/22

Broj predmeta

KTO-11/22

Broj žrtava

1

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Član štaba TO Srpsko Goražde.

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

podignuta optužnica

Trajanje postupka od početka suđenja

U toku

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SRJ.

Činjenični opis

Procesne napomene

Na osnovu odredbe člana 47. stav 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, a na osnovu člana 331. st. 1. i 2. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku i čl. 3. i 4. Zakona o krivičnom postupku o organizaciji i nadležnostima državnih organa u postupcima za ratne zločine, Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije preuzelo je gonjenje na osnovu potvrđene optužnice Tužilaštva Bosne i Hercegovine i procesuiralo ga u skladu sa zakonima Republike Srbije.