Skip to main content
Назив предмета

КТО-11/22

Број предмета

КТО-11/22

Број жртава

1

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Члан штаба ТО Српско Горажде.

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене

На основу одредбе члана 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, а на основу члана 331. ст. 1. и 2. и члана 332. Законика о кривичном поступку и чл. 3. и 4. Закона о кривичном поступку о организацији и надлежностима државних органа у поступцима за ратне злочине, Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије преузело је гоњење на основу потврђене оптужнице Тужилаштва Босне и Херцеговине и процесуирало га у складу са законима Републике Србије.