Skip to main content

Predmeti

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-1/19

Datum početka
Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-9/18

Datum početka
Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-1/18

Datum početka
Faza postupka

drugostepena presuda

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-8/18

Datum početka
Faza postupka

drugostepena presuda

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-7/18

Datum početka
Faza postupka

drugostepena presuda

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-6/18

Datum početka
Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-5/18

Datum početka
Faza postupka

odbačena optužnica

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-4/18

Datum početka
Faza postupka

drugostepena presuda

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-3/18

Datum početka
Faza postupka

drugostepena presuda