Skip to main content

Održan sastanak Tužioca za ratne zločine Snežane Stanojković i v.d. glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanka Kajganića

U Tužilaštvu BiH održan je radni sastanak Tužioca za ratne zločine Republike Srbije Snežane Stanojković i njenih zamenika sa v.d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milanka Kajganića i zvaničnika Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH.

Glavne teme sastanka odnosile su se na rad na predmetima u kojima dva tužilaštva, u skladu sa memorandumima i protokolima o saradnji, ostvaruju zajedničku saradnju i razmenu informacija u krivičnom procesuiranju predmeta ratnih zločina.

Na sastanku je razgovarano o temama povezanim sa zajedničkom saradnjom tužilaštava u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina, kao i aktuelnim predmetima koji su u radu, a u kojima je zatražena međusobna pomoć u određenim procesnim radnjama.

Takođe, razgovarano je i o statusu i fazama krivičnih postupaka u predmetima koji su iz Bosne i Hercegovine i Republike Srbije međusobno ustupljeni na procesuiranje.

Na sastanku je zaključeno da se tužilačka saradnja mora intenzivno nastaviti u budućnosti, uz koordinaciju i učestvovanje glavnog tužioca pri MRMKS-u, Serža Bramerca, kao zajednički napor u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina.

 

...

...

...

...