Skip to main content

Sastanak tužioca za ratne zločine Snežane Stanojković sa specijalnim izvestiocem Ujedinjenih nacija Fabianom Salviolijem

Tužilac za ratne zločine Republike Srbije Snežana Stanojkvić održala je sastanak sa specijalnim izvestiocem Ujedinjenih nacija za istinu, pravdu i reparaciju Fabianom Salviolijem.

Teme sastanka odnosile su se na regionalnu saradnju u procesuiranju ratnih zločina, saradnju sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove, kao i sa državnim organima u Republici Srbiji koji takođe daju doprinos istragama i krivičnom gonjenju koje sprovodi ovo Tužilaštvo i učestvuju u rešavanju pitanja nestalih lica.

Specijalni izvestilac je tokom sastanka upoznat sa najvažnijim aspektima rada Tužilaštva za ratne zločine, aktivnostima koje svakodnevno sprovodi i strateškim dokumentima koje kontinuirano primenjuje u svom radu, na prvom mestu Nacionalnom strategijom za procesuiranje ratnih zločina 2021-2026 i pratećim Akcionim planom.

G. Salvioli je takođe informisan o zalaganju Tužilaštva za dostizanje što višeg nivoa podrške i zaštite svedocima i oštećenima u postupcima za ratne zločine, o koracima koji su u prethodnom periodu preduzeti u cilju unapređenja njihovog položaja u postupku i upoznat sa stavom da su žrtve ratnih zločina uvek u fokusu ovog Tužilaštva.

...