Skip to main content

О нама

О нама

Тужилаштво за ратне злочине основано је 1. јула 2003. године усвајањем Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине.

 

ЗАКОНСКИ ОКВИР

  1. Закон о јавном тужилаштву („Сл. гласник РС“, бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011-др.закон, 101/2011, 38/2012-одлука УС, 121/2012 и 101/2013, 111/2014 одлука УС, 117/2014 и 106/15)
  2. Закон о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине („Сл. гласник РС“, бр.67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007, 104/2009, 101/2011-др.закон и 6/2015)