Skip to main content

Циљеви и стратегија

Тужилаштво за ратне злочине представља једину институцију која пружа системску заштиту жртвама и породицама жртава ратних злочина почињених на територији бивше Југославије.

Тужилаштво одликује:

  • Највиши степен професионализма
  • Изузимање од било које врсте притиска, посебно политичког
  • Сарадња са међународним институцијама, пре свега Тужилаштвом МКТЈ, правосудним органима других држава
  • Изношење аргумената за суђења пред домаћим правосуђем
  • Индивидуализација одговорности
  • Правовремено и објективно информисање јавности о случајевима које Тужилаштво води