Skip to main content

Предмети

Назив предмета
Број предмета

КТО-1/23

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-11/22

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-10/22

Датум почетка
Фаза поступка

првостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

КТО-9/22

Датум почетка
Фаза поступка

Подигнута оптужница.

Назив предмета
Број предмета

КТО-8/22

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-7/22

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-6/22

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

КТО-4/22

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-2/22

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница