Skip to main content

Предмети

Назив предмета
Број предмета

КТО-4/21

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-2/21

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-7/20

Датум почетка
Фаза поступка

поступак обустављен

Назив предмета
Број предмета

КТО-5/20

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-4/20

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница