Skip to main content

Оптужнице

Датум оптужнице
На основу члана 46.ст.2.тач.3. у вези члана 265. став 1. и 266. Законика о кривичном поступку, подижем OПТУЖНИЦУ п р о т и в: АА, ШТО ЈЕ :
Датум оптужнице
Прецизирана је оптужницом КТРЗ 3/03 од 16. септембра 2005.
Датум оптужнице
Прецизирана je оптужницом КТРЗ 3/03 од 16. септембра 2005.
Датум оптужнице
Прецизирана је оптужницом КТРЗ 3/03 од 16. септембра 2005.