Skip to main content

Оптужнице

Датум оптужнице
На основу чл.46. ст.2. тач.3., и чл. 265. ст.1. и чл. 266. Законика о кривичном поступку, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA, ...
Датум оптужнице
На основу чл.46. ст.2. тач.3., и чл. 265. ст.1. и чл. 266. Законика о кривичном поступку, подижем ОПТУЖНИЦУ Против: АА звани «...» и «...», .... Ш Т О Ј Е:
Датум оптужнице
На основу члана 46.ст.2.тач.3. у вези члана 265. став 1. и 266. Законика о кривичном поступку, подижем OПТУЖНИЦУ п р о т и в: АА, ШТО ЈЕ :
Датум оптужнице
Прецизирана је оптужницом КТРЗ 3/03 од 16. септембра 2005.
Датум оптужнице
Прецизирана je оптужницом КТРЗ 3/03 од 16. септембра 2005.
Датум оптужнице
Прецизирана је оптужницом КТРЗ 3/03 од 16. септембра 2005.