Skip to main content

Предмети

Назив предмета
Број предмета

КТО-6/18

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-5/18

Датум почетка
Фаза поступка

одбачена оптужница

Назив предмета
Број предмета

KTO-4/18

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

KTO-3/18

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

KTO-1/15

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО 2/18

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

КТО-3/17

Датум почетка
Фаза поступка

правноснажна пресуда 03.07.2018.

Назив предмета
Број предмета

КТО-4/17

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда