Skip to main content

Апелациони суд у Београду потврдио првостепену пресуду у предмету окр. Будимир Жељка

Дана 7. октобра 2021. године Апелациони суд у Београду, Одељење за ратне злочине, донео је пресуду којом је потврдио пресуду Вишег суда у Београду, Одељења за ратне злочине К. По2 бр. 2/20 од 23.02.2021. године. 

Пресудом Вишег суда у Београду, Одељење за ратне злочине К. По2 бр.2/20 од 23.02.2021. године, окр. Жељко Будимир оглашен је кривим, због извршења кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. у вези са чланом 22. КЗ СРЈ, за које дело је применом законских прописа и одредби осуђен на казну затвора у трајању од 2 (две) године.