Skip to main content

ВАЖНО: ОПШТА ОБАВЕЗНА УПУТСТВА РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА

Општа обавезна упутства Републичког јавног тужиоца у вези организације процеса рада у јавним тужилаштвима за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020. године