Skip to main content
Назив предмета

Бијељина I

Број предмета

КТРЗ 7/10

Број жртава

3

Број оптужених лица

3

Ранг оптужених

Нижи (добровољачке јединице)

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

1 година 9 месеци

Број испитаних сведока

10

Датум и исход првостепене пресуде

АА. : Казна затвора у трајасу од 15 година
ГГ : Казна затвора у трајању од 13 година
ЕЕ :казна затвора у трајању од 12 година

Датум и исход одлуке Апелационог суда

АА : Казна затвора у трајању од 20 година
ГГ : Казна затвора у трајању од 13 година
ЕЕ : Казна затвора у трајању од 10 година

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

/

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗ СРЈ у саизвршилаштву у вези чл. 22 истог Закона.

Чињенични опис

Процесне напомене

Институције БиХ уступиле су кривично гоњење ТРЗ-у. Саизвршилац (ДД) осуђен је на пет година затвора у БиХ. Последњем наводном саизвршиоцу суди се тренутно у Београду (види предмет „Бијељина II”).

Локација