Skip to main content
Назив предмета

Бијељина II

Број предмета

KTO-6/14

Број жртава

4

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

2 године 3 месеци

Број испитаних сведока

6

Датум и исход првостепене пресуде

Пресудом Вишег суда у Београду, Одељење за ратне злочине, К. По2 10/15 од 24. новембра 2015. године, окр. AA је ослобођен оптужбе да је извршио, у саизвршилаштву, кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Веће за ратне злочине Апелационог суда у Београду, након одржаног претреса, дана 26. септембра 2016. године донело је пресуду Кж1 По2 1/16 којом је одбило, као неосновану, жалбу Тужиоца за ратне злочине и потврдило првостепену пресуду.

По налажењу Апелационог суда, првостепени суд је правилно применио одредбу Законика о кривичном поступку да се осуђујућа пресуда може заснивати само на чињеницама у чију је извесност суд уверен и нашао да у конкретном случају, након свих изведених доказа, није доказанао на поуздан начин да је окр. AA извршио кривично дело ратног злочина, у саизвршилаштву, и ослободио га од оптужбе.

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Oслобођен свих оптужби због недостатка доказа; ТРЗ се жалило на пресуду

Кривично дело

Ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗ СРЈ, у саизвршилаштву, у вези чл. 22 истог Закона

Чињенични опис

Процесне напомене

Поступак против свих окривљених у предметима „Бијељина I" и „Бијељина II" уступљен је Србији од стране БиХ на основу Уговора о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима закљученим између две државе 2005. године.
Петом окривљеном је суђено у БиХ где је осуђен 2012. године.

Локација