Skip to main content
Назив предмета

Гњиланска група

Број предмета

КТРЗ 16/08

Број жртава

80

Број оптужених лица

17

Ранг оптужених

Средњи војни ранг AA)
Нижи војни ранг (сви остали)

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

5 године 3 месеци

Број испитаних сведока

82

Датум и исход првостепене пресуде

EE,ЛЛ,НН: Казне затвора у трајању од по 15година
ЖЖ,ИИ,JJ,ЊЊ: Казне затвора у трајању од по 10 година
ЉЉ, ММ: Казне затвора у трајању од по 8 година

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Укинута првостепена пресуда и предмет враћен на поновно одлучивање

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

ЛЛ: 15 година
ИИ,ЈЈ: 13 година
НЈНЈ: 12 година
ЕЕ, НН, ЖЖ: 10 година
ДД, ЛЈЛЈ,ММ: 8 година
ГГ: 5 година
АА, ББ, ВВ, ЂЂ, ЗЗ, КК (суђење у одсуству): ослобађајућа пресуда

Додатне информације

Апелациони суд


Одлуком Апелационог суда у Београду за све оптужене донета ослобађајућа пресуда.

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗЈ у вези чл. 22 KZJ

Чињенични опис

Оптужница је теретила 17 окривљених, сви етнички Албанци из региона Прешево/Бујановац, бивши припадници Ослободилачке војске Косова (ОВК), због убиства 80 цивила и незаконитог притварања неодређеног броја жртава које су том приликом биле изложене злостављању, мучењу или силовању. Жртве су углавном биле Срби, али такође и ромски и албански цивили који су сматрани нелојалним ОВК. Сви злочини су наводно почињени од средине јуна до краја 1999. године у тзв. Карадак оперативној зони ОВК на Косову (општина Гњилане , Витина , Косовска Каменица и Ново Брдо).

Процесне напомене

Првобитна оптужница теретила је 17 окривљених. Осморица нису била доступна српским властима и поступак против њих је био обустављен. Двојица су ухапшена пре почетка поновног суђења. Седморици преосталих је суђено у одсуству по први пут током поновног суђења, а ослобођени су свих оптужби. Након завршетка поступка, 5. децембра 2014. године, Врховни касациони суд (ВКС) усвојио је захтев за заштиту законитости који је поднело Тужилаштво. ВКС је нашао да су одлукама Вишег суда и Апелационог суда прекршене битне одредбе кривичног поступка. Ипак, решење ВКС није имало никаквог утицаја на исход суђења, јер одлука поводом захтева за заштиту законитости не може бити на штету оптуженог.