Skip to main content
Назив предмета

Дубровник

Број предмета

KTRZ-5/07

Број жртава

5

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Средњи војни ранг

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Поступак обустављен због постојања околности које привремено спречавају кривично гоњење оптуженог

Трајање поступка од почетка суђења

2 месеци 14 дана

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

/

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

/

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ СРЈ у вези чл. 22 КЗ СРЈ

Чињенични опис

У оптужници се наводи да је окривљени, у својству команданта 3. батаљона 472. моторизоване бригаде ЈНА, наредио и учествовао у нападу на Стари град у Дубровнику (Хрватска). Напад је резултирао смрц́у двоје цивила, рањавању још троје и уништавању шест зграда које су под заштитом УНЕСKО као део светске културне баштине.

Процесне напомене

Ово је једини случај који је МКСЈ уступио Србији у складу са правилом 11bis Правилника о поступку и доказима. Поступак против окривљеног је обустављен убрзо након почетка суђења и то због
неспособности окривљеног да приступи суду услед душевне болести.

Поступак обустављен због постојања околности које привремено спречавају кривично гоњење оптуженог .

Локација