Skip to main content
Назив предмета

Зворник III (AA и др.)

Број предмета

КТРЗ 8/07

Број жртава

14

Број оптужених лица

AA

Ранг оптужених

Нижи војни ранг

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

4 године 6 месеци

Број испитаних сведока

38

Датум и исход првостепене пресуде

АА: 15 година
АБ: 1 година и 6 месеци
АВ: ослобађајућа пресуда

Датум и исход одлуке Апелационог суда

АА: 20 година
АБ: 3 године
АВ: пресуда потврђена

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

/

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗ СРЈ у вези чл. 22 КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Суд је утврдио да су двојица окривљених, у периоду између маја и јула 1992. године, као припадници српске јединице територијалне одбране, нечовечно поступали, мучили и у неким случајевима вршили убиства бошњачких цивила затворених у објектима Челопек”, „Економија” и „Циглана” (видети опис предмета Зворник I).

Процесне напомене

/

Локација