Skip to main content
Назив предмета

КТО-3/21

Број предмета

KTO-3/21

Број жртава

5

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

заменик командира Војне полиције 15. бихаћке бригаде Војске Српске Републике БиХ, односно Републике Српске ВРС

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

поступак обустављен услед смрти оптуженог

Трајање поступка од почетка суђења

1 месец 7 дана

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Процесне напомене

Сходно одредби члана 47 став 1 Закона о пружању правне помоћи у кривичним стварима, Тужилаштво за ратне злочине је уредило према законима Републике Србије оптужницу Тужилаштва/Тужитељства БиХ број Т20 0 КТРЗ 0012097 од 12.09.2017. године.

Решењем Вишег суда у Београду, Одељења за ратне злочине од 18.06.2021 године, поступак обустављен услед смрти оптуженог.