Skip to main content
Назив предмета

КТО-3/22

Број предмета

КТО-3/22

Број жртава

14

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против ратних заробљеника из чл. 144. КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене

ТРЗ је дана 25.01.2017. године донело Наредбу о спровођењу истраге против НН извршилаца кривичног дела.
ТРЗ је дана 01.11.2018. године донело Наредбу о спровођењу истраге против Б.Т.