Skip to main content
Назив предмета

КТО-5/21

Број предмета

КТО-5/21

Број жртава

2

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против ратних заробљеника из члана 144. КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене