Skip to main content
Назив предмета

КТО-7/21

Број предмета

КТО-7/21

Број жртава

Број оптужених лица

2

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

War crime against the civilian population from Article 142, para. 1 in connection with Article 22 of the CC of the FRY.

Чињенични опис

Процесне напомене