Skip to main content
Назив предмета

КТО-9/22

Број предмета

КТО-9/22

Број жртава

14

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Војник Војске Републике Српске.

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Подигнута оптужница.

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене

На основу одредбе члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије подигло је оптужницу коју је Тужилаштво БиХ потврдило у складу са чланом закона РС, на основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и 2. и члана 332. ЗКП и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине.