Skip to main content
Назив предмета

КТО-9/22

Број предмета

КТО-9/22

Број жртава

14

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

припадник Војске Републике Српске

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене

Сходно одредби чл. 47. ст.1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије уредило према законима РС потврђену оптужницу Тужилаштва БиХ, тако што на основу члана 43. ст.2. тач.5. чл. 331. ст.1. и 2. и чл. 332. ЗКП и чл. 3. и 4. ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине подигло оптужницу.