Skip to main content
Назив предмета

КТРЗ 1/09 здружен у КТО-5/14

Број предмета

види предмет КТО-5/14

Број жртава

2

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

2 године

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Споразум о признању кривице - казна затвора у трајању од 1 године и 6 месеци

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против ратних заробљеника из чл. 144. КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене