Skip to main content
Назив предмета

Лички Осик

Број предмета

КТРЗ 6/10

Број жртава

5

Број оптужених лица

4

Ранг оптужених

Нижи

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

2 године 8 месеци

Број испитаних сведока

14

Датум и исход првостепене пресуде

АА - Казна затвора у трајању од 12 година
ГГ - Казна затвора у трајању од 12 година
ЕЕ - Казна затвора у трајању од 12 година
ИИ - Казна затвора у трајању од 12 година

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Апелациони суд у Београду, Одељење за ратне злочине укинуо је првостепену пресуду и вратио првостепеном суду на поновно одлучивање.

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

АА - Казна затвора у трајању од 12 година
ГГ - Казна затвора у трајању од 12 година

ЕЕ - Казна затвора у трајању од 10 година
ИИ - Казна затвора у трајању од 12 година

Додатне информације

Пресуда Апелационог суда у Београду


АА - Казна затвора у трајању од 13 година
ЕЕ - Казна затвора у трајању од 10 година
ИИ - Казна затвора у трајању од 10 година
ГГ - Казна затвора у трајању од 8 година.

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗ СРЈ у саизвршилаштву у вези чл. 22 истог Закона.

Чињенични опис

Суд је утврдио да су око 25. октобра 1991. године окривљени, у својству полицајаца Републике Српске Крајине, убили четири члана породице .......у Личком Осику (Хрватска), који су били осумњичени да су сарађивали са хрватским оружаним снагама. Тројица окривљених () убили су и петог члана породице који је боравио у оближњем селу.

Процесне напомене

Докази у предмету уступљени су ТРЗ-у од стране Државног одвјетништва Републике Хрватске.

Локација