Skip to main content
Назив предмета

"Логор Лука"

Број предмета

KTO 1/14

Број жртава

1

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Нижи војни ранг
припадник прве посавинске пешадијске бригаде ВРС ВП 7140 Брчко

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

1 година 11 месеци

Број испитаних сведока

4

Датум и исход првостепене пресуде

Судско веће Вишег суда је окривљеног AA огласило кривим за ратни злочин против цивилног становништва и осудило га на две године затвора.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Апелациони суд је укинуо пресуду и вратио предмет на поновно суђење нашавши да је првостепени суд повредио право на одбрану јер је окривљеном ускратио право да испитује оштећеног.

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Судско веће Вишег суда у поновном поступку ослободило је окривљеног од оптужбе због недостатка доказа.

Додатне информације

Датум и исход одлуке Апелационог суда


Апелациони суд је потврдио ослобађајућу пресуду.

Кривично дело

Ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 Кривичног закона СРЈ

Чињенични опис

У оптужници се наводи да је окривљени, у својству припадника Војске Републике Српске (ВРС), служио као стражар у логору познатом под именом „Лука” у Брчком (БиХ), те да је 10. маја 1992. године мучио цивилног затвореника бошњачке националности који је био притворен у логору, тако што га је излагао тешком психичком малтретирању и поновљеним батињањима.

Процесне напомене

Предмет "Логор Лука" заснива се на кривичном поступку покренутом пред Основним судом Брчко Дистрикта у БиХ. Дана 18. фебруара 2014. године, ТРЗ је преузело кривично гоњење након уступања поступка у складу са Уговором о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима закљученим између БиХ и Србије.

Локација