Skip to main content

КТО-1/21

Датум оптужнице

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу  Окружног јавног тужилаштва у Требињу, број Т16 0 КТРЗ 0006574 16 од 26.02.2019. године, тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5. и члана 331. Законика о кривичном поступку, као и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо

О П Т У Ж Н И Ц У

Против: 

    АА, ЈМБГ ..., званог „...“ и „...“, од оца ... и мајке ..., девојачко породично име ..., рођен у ..., ..., са пребивалиштем у ..., улица ..., рођен ..., држављанин ... и држављанин ..., по занимању ..., разведен, ..., писмен, завршио средњу школу, средњег имовног стања, по сопственој изјави осуђиван због кривичног дела крађа, по сопственој изјави казну издржао, неосуђиван према извештају из КЕ, против њега се не води кривични поступак за које друго кривично дело, брани се са слободе,