Skip to main content

КТО-1/21

Датум оптужнице

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу  Окружног јавног тужилаштва у Требињу, број Т16 0 КТРЗ 0006574 16 од 26.02.2019. године, тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5. и члана 331. Законика о кривичном поступку, као и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо оптужницу