Skip to main content

КТО-1/23

Датум оптужнице

            Сходно одредби чл. 47 ст. 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије оптужницу Тужилаштва Босне и Херцеговине Т20 0 КТРЗ 0005560 12 од 01.12.2020. године, потврђену дана 02.12.2020. године, тако што на основу чл. 43 ст. 2 тач. 5, чл. 331 ст. 1  и 2 и чл. 332 ЗКП и чл. 3 и 4 ст. 1 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем 

 

О П Т У Ж Н И Ц У

Против:

1. АА, од оца.... и мајке ...., рођ. ..., рођен .... године у ...., ЈМБГ ....,  са пребивалиштем у ...., ул..... бр...., по занимању ...., писмен, завршио ...., држављанин Републике Србије,

2. АБ, званог .... од оца .... и мајке ...., рођ. ...., рођен .... године у ...., ЈМБГ ...., са пребивалиштем у ...., ул.... бр...., држављанина Републике Србије,

3. АВ, од оца .... и мајке ...., рођ. ...., рођен .... године у ...., ЈМБГ ...., са пребивалиштем у ...., општина ...., ул..... бр. ...., држављанин Републике Србије,

4. АГ, од оца .... и мајке ...., рођ. ...., рођен .... године у ...., ЈМБГ ...., са пребивалиштем у ул..... бр....., ...., држављанина Републике Србије,

5. АД, од оца .... и мајке ...., рођ....., рођен .... године у ...., општина ...., ЈМБГ ...., са пребивалиштем у ул..... бр....., ...., држављанина Републике Србије,

Због постојања оправдане сумње да су: