Skip to main content

КТО-3/21

Датум оптужнице

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу  Тужилаштва/Тужитељства Босне и Херцеговине, број Т20 0 КТРЗ 0012097 16 од 12.09.2017. године, потврђену 27.09.2017. године, тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5. и члана 331. Законика о кривичном поступку, као и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижемо оптужницу, против: