Skip to main content

КТО-6/21

Датум оптужнице

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5.   Законика о кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем,

ОПТУЖНИЦУ

Против:

  AA, од оца ... и мајке ......, рођене ............., ЈМБГ ............, рођеног ........... године у селу ............, општина ............, ........., са пребивалиштем у ............, Улица ................, држављанина Р. Србије, по занимању пензионера, ожењеног, оца двоје пунолетне деце, ..........., са завршеном ............., неосуђиваног .... , брани се са слободе;

због постојања оправдане  сумње да је: