Skip to main content

КТРЗ 3/09 Вуковар - Јединствена пресуда из Овчаре I

Датум оптужнице

На основу чл.265. ст.1. у вези чл.46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном поступку и чл.3. и чл.4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ: