Skip to main content

КТРЗ 5/09 Бели Манастир

Датум оптужнице
На основу чл. 46. ст.2. тач.3. у вези чл. 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против...1. AA, 2. АБ, 3. АВ, 4. АГ, ШТО СУ: