Skip to main content

Оптужнице

Датум оптужнице
Сходно одредби чл. 47 ст. 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Тужилаштва Босне и Херцеговине Т20 0 КТРЗ 0013404 17 од 10.01.2018. године против опт. АА, тако што на основу чл. 43 ст. 2 тач. 5, чл. 331 ст. 1
Датум оптужнице
Сходно одредби чл. 47 ст. 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђене оптужнице Тужилаштва Босне и Херцеговине, и то оптужницу Т20 0 КТРЗ 0011473 15 од 30.12.2015. године против опт. АА и оптужницу Т20 0 КТРЗ 00015698 18 од
Датум оптужнице
На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем, ОПТУЖНИЦУ Против: AA, од оца ... и мајке ......, рођене
Датум оптужнице
Датум оптужнице
Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Тужилаштва/Тужитељства Босне и Херцеговине, број Т20 0 КТРЗ 0012097 16 од 12.09.2017. године, потврђену 27.09.2017. године, тако што на
Датум оптужнице
Сходно одредби чл. 47 ст. 1 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, те на основу чл. 331 ст. 1 и 2. и чл. 332 Законика о кривичном поступку, а у вези чл. 43 ст. 3 тач. 5 Законика о кривичном поступку и чл. 3 и чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку
Датум оптужнице
Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Окружног јавног тужилаштва у Требињу, број Т16 0 КТРЗ 0006574 16 од 26.02.2019. године, тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5. и
Датум оптужнице
На основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно одредби из члана 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима
Датум оптужнице
На основу чл. 333 ст. 2. у вези чл. 331 ст. 1. и чл. 43 ст. 2 тач. 5 Законика о кривичном поступку (ЗКП) и чл. 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем оптужницу против:
Датум оптужнице
Сходно одредби чл. 41 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима Тужилац за ратне злочине РС преузима кривично гоњење те у смислу чл. 47 ст. 1 истог Закона, уређује према законима Републике Србије, оптужницу Тужилаштва-Тужитељства БиХ број Т20 0 КТРЗ 0008586 14 од 18.9.2014. год