Skip to main content
Назив предмета

Подујево

Број предмета

КТРЗ 12/07

Број жртава

14

Број оптужених лица

4

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

3 окр. по 20 година
1 окр. 15 година

Датум и исход одлуке Апелационог суда

2 пресуде од 20 година потврђене
1 пресуда од 15 година потврђена
1 пресуда од 20 година укинута

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Казне затвора по 20 година.

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништа из члана 142 став 1 КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене