Skip to main content
Назив предмета

Саница, општина Кључ

Број предмета

КТО-5/13

Број жртава

1

Број оптужених лица

1 оптужено лице

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Предмет здружен у КТО-4/13

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене