Skip to main content
Назив предмета

Сребреница- Брањево

Број предмета

KTO 1/16

Број жртава

several hundred

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

припадник 10. Диверзантског одреда ВРС

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

18 дана

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Казна затвора у трајању од 10 година

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 у вези члана 22 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Процесне напомене

Са окр. AA склопљен Споразум о признању кривичног дела- казна затвора од 10 година.