Skip to main content
Назив предмета

Сремска Митровица

Број предмета

KTO-5/14

Број жртава

2

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Нижи полицијски ранг

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

11 месеци 8 дана

Број испитаних сведока

0

Датум и исход првостепене пресуде

Виши суд у Београду донео је 18. фебруара 2015. године пресуду којом је прихватио Споразум о признању кривичног дела ратни злочин против ратних заробљеника, закључен између М. Ц. и ТРЗ и осудио истог на казну затвора у трајању од једне године и шест месеци.
М. Ц. је признао да је, као припадник милиције САО Крајине, 27. фебруара 1992. године у прихватном центру у Сремској Митровици телесно повређивао и мучио два ратна заробљеника.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Ратни злочин против ратних заробљеника из члана 144 КЗ СРЈ

Чињенични опис

У оптужници се наводи да је окривљени 27. фебруара 1992. године, као припадник полиције Републике Српске Крајине, повредио телесни интегритет и мучио два хрватска ратна заробљеника у затворском објекту у Сремској Митровици како би од њих изнудио информације и признања.

Процесне напомене

Жупанијско државно одвјетништво у Осијеку је оптужницом број К-ДО-18/07 од 29. маја 2007. године оптужило М. Ц. због злостављања више вуковарских заробљеника у Сремској Митровици. ДОРХ је уступио овај предмет ТРЗ.

Локација