Skip to main content
Назив предмета

Тења I

Број предмета

KTO 1/12-a

Број жртава

19

Број оптужених лица

Ранг оптужених

Нижи војни ранг

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Суђење у току

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

43

Датум и исход првостепене пресуде

/

Датум и исход одлуке Апелационог суда

/

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

/

Кривично дело

Чињенични опис

Процесне напомене

Поступак против Б. В. је раздвојен дана 17. априла 2014. године пошто окривљени у више наврата није приступао рочиштима из медицинских разлога. Државно одвјетништво Републике Хрватске уступило је ТРЗ-у доказе у овом предмету.

Локација