Skip to main content
Назив предмета

Тузланска колона

Број предмета

КТРЗ 5/04

Број жртава

125

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Средњи полицијски ранг

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

8 године

Број испитаних сведока

110

Датум и исход првостепене пресуде

12 година затвора

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Укинута пресуда и поновно суђење

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Осуђујућа пресуда: 12 година

Додатне информације

Датум и исход одлуке Апелационог суда


Дана 2. априла 2015. године, Апелациони суд у Београду одржао је јавну седницу у предмету „Тузланска колона” током које је судија известилац изложио садржај првостепене пресуде. Након тога, одбрана оптуженог изнела је наводе жалбе. Тужилаштво није уложило жалбу на првостепену пресуду, тако да је током седнице изнет само одговор на жалбу одбране.

Датум и исход одлуке Апелационог суда


Апелациони суд у Београду је саопштио 4. марта 2016. године да је правоснажно ослободио припадника полиције БиХ АА оптужби за ратни злочин. Том одлуком преиначена је првостепена пресуда Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду којом је АА осуђен на 12 година затвора.

У образложењу одлуке Апелациони суд је нагласио да је првостепени суд пресуду донео на основу погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, због чега би ова пресуда морала да буде укинута, али након што је у овом предмету првостепена пресуда већ укидана, Апелациони суд је имао обавезу да самостално пресуди

Кривично дело

Употреба недозвољених средстава борбе из чл. 148 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ СФРЈ

Чињенични опис

Оптужница се односи на напад на снаге Југословенске народне армије (ЈНА) које су се повлачиле из града Тузле (БиХ) дана 15. маја 1992. године. Према наводима оптужнице, постојао је споразум између снага БиХ и ЈНА којим се дозвољава мирно повлачење колоне ЈНА из Тузле. АА, као припадник снага БиХ, је примио наређење од свог претпостављеног да се изврши напад на колону ЈНА и лично је пренео наређење путем радио-везе.

Поступак се води због напада на снаге Југословенске народне армије (ЈНА) које су се повлачиле из града Тузла дана 15. маја 1992. године. Суд је утврдио да је постојао споразум између снага БиХ и ЈНА којим је дозвољено мирно повлачење снага ЈНА из Тузле у колони. Суд је такође утврдио да је АА, као припадник снага БиХ, добио наређење од свог претпостављеног за напад на колону ЈНА. Суд је такође нашао да је АА затим лично наредио напад.

Процесне напомене

Тужилаштво за ратне злочине је 2004. године преузело овај предмет од Војног тужилаштва у Београду.

Локација