Skip to main content
Назив предмета

Шкорпиони II

Број предмета

КТРЗ 3/05

Број жртава

6

Број оптужених лица

5

Ранг оптужених

припадници паравојне формације под називом "Шкорпиони"

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

3 године 3 месеци

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

АА - Казна затвора у трајању од 20 година
ББ - Казна затвора у трајању од 20 година
ГГ -Казна затвора у трајању од 13 година
ДД - Казна затвора у трајању од 5 година

ВВ - ослобађајућа пресуда

Датум и исход одлуке Апелационог суда

АА - Казна затвора у трајању од 15 година
ББ - Казна затвора у трајању од 20 година
ГГ - Казна затвора у трајању од 13 година
ДД - Укинута првостепена пресуда
ВВ - ослобађајућа пресуда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

У поновљеном поступку за ДД казна затвора у трајању од 5 година.

Кривично дело

ратни злочин према цивилном становништву из члана 142 став 1 КЗ СРЈ.

Чињенични опис

заједно са још 3 припадника јединице, лишили живота шест заробљених лица муслиманске националности...

Процесне напомене

Оптужница подигнута на основу члана 46 став 2 тачка 3, члана 265 став 1 и члана 266 Законика о кривичном поступку.