Skip to main content
Назив предмета

"Штрпци"

Број предмета

KTO-1/15

Број жртава

20

Број оптужених лица

5

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Гојко Лукић - казна затвора у трајању од 10 година
Душко Васиљевић - казна затвора у трајању од 10 година
Јован Липовац - казна затвора у трајању од 5 година
Драгана Ђекић - казна затвора у трајању од 5 година

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 у вези члана 22 КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене

Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије донело је Наредбу о спровођењу истраге 05.12.2014 године.

Дана 16.08.2021. године обустављен поступак у односу на В.Љ услед смрти отуженог.