Skip to main content
Назив предмета

KTO-4/20

Број предмета

КТО-4/20

Број жртава

1

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Војник ВРС

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене

Сходно одреди чл. 47 ст.1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, ТРЗ је уредило према законима Републике Србије потврђену оптужницу Тужилаштва Босне и Херцеговине, број Т20 0 КТРЗ 0014039 17 од 20.12.2017. године.