Skip to main content

Predmeti

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-8/12

Datum početka
Faza postupka

pravnosnažno okončan

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-6/12

Datum početka
Faza postupka

pravnosnažno okončan

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO 4/12

Datum početka
Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTRZ-9/11

Datum početka
Faza postupka

Suđenje u toku

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTRZ-13/08

Datum početka
Faza postupka

Pravnosnažno okončan