Skip to main content

Апелациони суд у Београду потврдио првостепену пресуду против окр. Бошка Солдатовића

Пресудом Вишег суда у Београду - Одељења за ратне злочине К По2 бр.3/14 од 08.12.2020. године, окривљени Бошко Солдатовић оглашен је кривим, због извршеног кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ и осуђен на казну затвора у трајању од 15 (петнаест) година. 

Пресудом Кж1 По2 1/21 од 11.06.2021. године, Апелациони суд у Београду, Одељење за ратне злочине донео је пресуду којом се одбијају као неосноване жалбе тужиоца за ратне злочине и браниоца окр. Бошка Солдатовића адвоката  В. О., а поменута пресуда Вишег суда у Београду - Одељења за ратне злочине потврђује.