Skip to main content

Захтев за наставак кривичног поступка за догађаје у Сребреници

Тужилац за ратне злочине је дана 17.07.2017. године, поднела Вишем суду у Београду - Одељењу за ратне злочине Захтев за наставак кривичног поступка по оптужници КТО-2/15, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142. ст.1. у вези чл. 22 КЗ СРЈ. Оптужницом су обухваћени догађаји у Сребреници током јула 1995. године.